HCM (Hypertrofische cardiomyopathie)

HCM komt zowel bij raskatten als niet-raskatten voor. De laatste jaren is het aantal HCM-gevallen bij een aantal rassen toegenomen. Een van die rassen is de Brits Korthaar. Omdat dit uiteraard zeer onwenselijk is zijn een aantal Brits Korthaar fokkers actief bezig hun katten te laten onderzoeken op deze hart afwijking. Het is aan te raden een kitten te kopen uit HCM negatief geteste ouderdieren. Dit geeft echter geen garantie.

Wat is HCM? 
Het hart van de kat is, zoals bij elk zoogdier en dus ook als dat van de mens een tweevoudige pomp: Bloed wordt naar de rechterzijde van het hart. Deze pompt het door de longslagaders naar de longen waar het bloed wordt voorzien van zuurstof. De linkerzijde van het hart ontvangt het zuurstofrijke bloed van de longen en pompt het in de aorta waarna het door het gehele lichaam van de kat wordt gepompt. Elk zijde van het hart heeft een hogere kamer en een lager, hoofd pompende kamer. De hartklep voorkomt dat het bloed terug stroomt als de hartspier samentrekt. Hypertrofisch cardiomyopathy is een hart (cardio-) spier ziekte (myopathy). De gespierde wanden worden abnormaal verdikte (hypertrofie). Hypertrofisch cardiomyopathy (HCM) wordt gediagnosticeerd wanneer het verdikken van de hartwanden niet veroorzaakt worden door nog een andere ziekte. De hart spieren zullen ook misschien vergroot worden. Als HCM zich ontwikkeld bij een kat dan kunnen er diverse problemen ontstaan waardoor het hart niet meer naar behoren functioneert. De kat moet het gen van een van zijn ouders krijgen zodat de ziekte zich bij hem ontwikkeld (en hij heeft een 50:50 kans om dit gen weer door te vererven). Dit kan ook betekenen dat een kat wel het HCM bij zich draagt maar de ziekte zich bij hem niet ontwikkeld. Hij kan dit gen dan echter wel doorgeven aan zijn nakomelingen!

HCM wordt het meest gezien bij katten die jonger zijn dan 5 jaar. HCM heeft zich in vele rassen laten zien. Hoewel een gedegen onderzoek naar HCM nog niet is voltooid, wordt vooralsnog aangenomen dat HCM een erfelijke afwijking is. Voor zover bekend wordt HCM niet veroorzaakt door een virus of door bepaalde tekorten in de voeding. 

Symptomen van HCM kunnen zijn:

Ademhalingsmoeilijkheden(vocht achter de longen), verlamming in de achterpoten of zelfs plotseling overlijden. Maar het kan ook zo zijn dat er helemaal of bijna geen symptomen zichtbaar zijn.. Helaas is HCM niet te genezen, maar de dierenarts kan wel een middel voorschrijven dat het het hart redelijk blijft functioneren.

Om HCM aan te tonen kun je het beste een echo van het hart te laten maken bij een erkende radioloog. Daarop is goed te zien wat de structuur van het hart is. Aan dit onderzoek zitten ook geen gevaren. (vergelijk het maar met een echo maken van een baby bij een a.s. moeder in de buik)

Een kat waarvan kinderen of ouders HCM ontwikkelde loopt een groot risico deze ziekte zelf ook te ontwikkelen. Periodiek een echo laten maken is in zo'n geval sterk aan te raden. Zeker indien het een fokdier betreft. Indien de kat is aangekocht bij een fokker dan is het heel belangrijk dat u de fokker hiervan op de hoogte stelt. Hij/zij moet tenslotte op de hoogte zijn van het feit dat HCM in zijn lijnen voorkomt. Op deze wijze kan hij eventueel katten uitsluiten van de fok.